...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްތެޔޮ
ޑު ހުންނާނީ ދުރުދުރުގައި ބަދަ ޖަހައިފައެވެ.
މިއީ، ވަރަށް ދިގުވާ މަޑު އެއްޗެކެވެ.
އަދި ވަރަށް ތަތްކޮށް ހުންނަ ގަދަ އެއްޗެކެވެ.
އެއްތެޔޮވަށި ހަދައި ގޮނޑީގައި އެއްތޮޔަ ފުރާ ހަދަނީ މިއިންނެވެ.
މީގެ އެތެރޭގައި ބަނބުކެޔޮ މުލުގައި ހުންނަހެން ލޯވަޅު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ނާރުނަވެޔޮ . ބެއިވެޔޮ . ބޮންތި . އެއްތެޔޮ . އެއްތެޔޮކަހާވަޅި . ވަށި . ވޮށި . ފިތްނެގުން . ފުރުން . ފުރުއްވުން . ގިތެޔޮއެޅި ގުޅިއަކުން ވަހެއް ނުފިލާނެ . ސުންބުލި . ސޯފާއެނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ