...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްތެޔޮމަޅި
ނ.
ދަނޑިގަނޑެއްގައި ހަތަރު މަޅި ނުވަތަ އަށް މަޅި ނޫނީ ސޯޅަ މަޅި ވަކިގޮތަކަށް ހަރުކޮށްފައި އެތެރެއަށް ނަނުފަށެއް ލައްވައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިއީ ފޫހި ފިލުވަން ގެންގުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ގަވާއިދަކުން އަޅުވާ ނައްޓާ ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ