...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްލައިލުން
ް ނެތިގެން ދޫކޮށްލުން.
(2) އަތުން ނުވަތަ ފައިން އެއްޗެއްގައި ހިފައި އެދުރަށް ދާނޭހެން ދޫކޮށްލުން.
(3) މަޖާޒު:
ތިމާބަލަންޖެހޭ ދަރިއެއް ނުވަތަ ނޯކަރެއްފަދަ މީހަކު ނުބަލާން ދޫކޮށްލުން.
(4) އިނދެގެން އުޅޭމީހާ ފަރިކޮށްފައި އިހާނެތިގޮތުގައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫރައިލުން . ބުރުއަޅުވައިލުން . އަށިގަނޑުކުޅުން . ވިދެލުން . މަންޑިއަކަށްއެއްލާލުން . ފޭރާބުޑަށްޖެހުން . ތޮއްޕޮޑުން . ގުޅަކޮށްފައި ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ