...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްލުން
ގުޑިއާއި ތެލަނގަ ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން ހުރެފައި ނަނުގައި ހުންނަ މީހާ ބުނީމާ، މައްޗަށް އަރައިގެން ދާނޭހެން ދޫކޮށްލުން.
(3) މަސްބޭނުމަށްޓަކައި ނަނުގެ އެއްކޮޅު ހޫރާލުމާއެކު މޫދަށް ދޫކޮށްލުން.
މިހެން ހަދަނީ ނަނުގެ ކޮޅުގައި އޮންނަ ބުޅީގައި އެން އަޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުއުކުން . ބުރަކިކުރުން . ބުރުއެޅުން . ބުމަރުޖެހުން . ކަޑަކައެއްލުން . ކޮށްޖެހުން . އުކައިލުން . އުކުން . އެތިފަހަރު . ފަސްމުށްޖެހުން . ފުޅާއުކުން . ދިގުލަނޑަށްއެއްލުން . ގަނޑުއުކުން . ގައުއުކުން . ސާޔަންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ