...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްގަމުރަތަފައި
ކާށިދޫނީގެ ބާވަތެއް.
މިދޫނި އާދައިގެ މަސްކާށިދޫންޏަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވާނެއެވެ.
ފައި ހުންނަނީ ރަތް ކުލައެއްގައެވެ.
ލޮލުން ފެށިގެން ފިޔައިގެ ދެފަރާތުގައި ފެހި ކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ދޫނީގެ މަތީފަރާތުގައި ހުންނަނީ މުށި ކުލައަކަށްދާ ކިސުޑި ކުލައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ