...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްގަމުއަރުމާޒު
ޒުގެ ބަނޑޭރިން މިނާ މީހުން ކަމުގައި ހެއްދެވީއެވެ.
ދެފޮއިގައި ބަނޑުދޭން ފެށީ މީގެ ފަހުގައެވެ.
ކުރީގައި ބަނޑުދޭ ގޮތަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮށާރު ދޮށަށް ބަލައިދިޔައިމާ ދެއްވަނީއެވެ.
މިއަރުމާޒަށް ވަޑައިގަތް ބޭފުޅަކީ ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު އިބްރާހީމް ރަސްގެފާނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ