...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްގޮތަކަށްވެސް
އ.
ނަފީގެ ގޮތުގައި ބުނާ އިބާރާތް ގަދަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކިޔާއެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނީވެއެވެ.
(ށ) އެގެއަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދާނަމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަމަހިލާ . ހިކިކުރޮޅިވުން . އަމުދަކުން . އަމުދުން . އެއްގޮތަކަށްވެސް . ވައިހިނދި ދަހަނގުވުން . މިހެނީ . ތެދުވެރިކަންހުރުން . ލާހިކުހައްދެއްނެތް . ގޯއްޖަށް ލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ