...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްޗަކަށްވުން
މ.
(1) ބޭނުން ނުހިފޭކަހަލަ އެއްޗެއް ބޭނުން ހިފޭގޮތްވުން.
(2) ތަރުބިއްޔަތު ނުވެވޭނޭހެން ހީވާ މީހަކު ކަމެއްގައި ބޭނުން ހިފޭގޮތްވުން.
(3) ކަމުދިއުން.
(4) ކުޅަސަމާސާއެއް ވިހަވުން.
(5) މަޤްޞަދެއްނެތި ކުޅަކަމަކުން އޭގެ ފޮނި ނުވަތަ ހިތި ނަތީޖާ ފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޖިސްވުން . ބަންޑާރަވުން . އަމިއްލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ