...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެއްޗެހި
ނ.
(1) ސާމާނު.
(2) ތަކެތި.
(3) އަންނައުނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނާ . ހަން . ހަންދަރު . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުފަ . ހަބައެޅުން . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަމަޖެއްސުން . ހަފުސް . ހަފުސްކުރުން . ހަފުސްވުން . ހަތާ . ހަލަނި . ހަސްކާދިނުން . ހާލިނެގުން . ހިނދުން . ހިރަފުސްދެމި . ހިރު . ހިރުއްދަ . ހިރުއްދަފިލާ . ހިރުދެމުން . ހިކުން . ހިއްލުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިލަވުން . ހީ . ހުހިވައް . ހުން . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުކާޅު . ހުތްވަސް . ހުތްވުން . ހޫކު . ހެދިގަތުން . ހެޔޮފެންލުން . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާކުރުން . ހޮނޑު . ހޮރު . ހޮރޮބަޑަ . ހޮއްޓުފައި . ހޮވުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނަގިލި . ނަގިލިލުން . ނާނާ . ނާފަހަރު . ނުބައިއެއްޗެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ