...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެވުރޭޖް
ިކުންނަ އަދަދު.
މިސާލު:
ދިހަޔަކާ، ނުވަޔަކާ، ދޭކާ މިތިން އަދަދު އެއްކޮށްލީމާ އަންނަ ޖުމްލައަކީ 12 އެވެ.
މިއެއްކުރެވުނީ ތިން އަދަދެވެ.
ވީމާމިޖުމްލަ ގެއްލާންވީ ތިނަކުންނެވެ.
ތިނަކުން ގެއްލީމާ ނިކުންނާނީ އެތިންއަދަދުގެ އެވްރޭޖެވެ.
އެއީ ހަތެކެވެ.
(2) މެދުމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ