...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެވެނި
ނއ.
ތިމާއަށް އެނގިފައިވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާގޮތެއް.
މިސާލު:
އެވެނިކަމެއް ނުކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . އެވެނި . އެވެނިމިވެނި . ސަމާއަށި . ޔޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ