...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެމުނި
ނ.
(1) ދޮރުފޮތިގަނޑުފަދަ އެއްޗެހީގެ ކައިރިއަށް ނަނުލައްވާން މަޅައިފައި އޮންނަތަން.
(2) ރިޔަލުގެ ކައިރި މަޅައި އޭގެ ތެރެއަށް ލައްވައިފައި އޮންނަ ނަނުފަށް.
(3) އެމުނުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލްމާނާސް . މަތިބޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ