...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެމުނުން
ފުލުގައި ބަސްތައް ކިޔައި ނިންމައިލުން.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ބަސްތައް އަމުނަމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް ރީތި ކޮށެވެ.
(ށ) އޭނާ އެދިޔައި އަހަންނާ ދިމާއަށް ފަތިވަރެއް އަމުނައިލައިފައެވެ.
(3) އުލެއްފަދަ އެއްޗަކަށް ހެރިގެން އަނެއްފަރާތަށް ފޫއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެހުން . ނޯޑުވު . އުލުޖެހުން . އެމުނި . މެހުން . ފަންގިވިނުން . ފަތިއެމުނުން . ގޯލަފަތި އެމުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ