...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެމެރިކާވިލާތް
ނ.
ވިލާތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ، ދުނިޔޭގެ ހުޅަނގު ބައްރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމެވެ.
މިތަނަށް ކިޔާ ނަމަކީ ޔުނައިޓެށް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއެވެ.
އެމެރިކާވިލާތުގެ އުތުރުން އޮންނަނީ ކެނެޑާއެވެ.
ދެކުނުން މެކްސިކޯއެވެ.
އިރުމަތީ އައްސޭރިއަކީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އައްސޭރިއެވެ.
ހުޅަނގު އައްސޭރިއަކީ ޕެސިފިކްކަނޑުގެ އައްސޭރިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ