...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެފަކީރު
ނ.
އަނެކެއްގެ މައްޗަށް ރަޙުމު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ލޯބިން ބުނެއުޅޭގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަކީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ