...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެފަދަވަރު
ނ.
ކަމަކާމެދު ޢުޒުރުތަކެއް ދެއްކުމުން ނުވަތަ ކަމެއް ކުރެެވޭން ނެތް ޙާލުގައި ކުރާން އުޅުމުން އެކަމާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކަލޭ މިތަނަށް ތިޔައައީ އެފަދަ ވަރުގައި ހެއްޔެވެ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެލަކުންވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ