...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެފުރިކާފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއި ވަރަށް އިސްކޮލދެ ގުންޑޮޅި ދަށުގައްޔާއި ގައުގަލުގެ ހޮހަޅަތަކުގައި ދިިރއުޅޭ މަހެކެވެ.
ބޯއްޖާ ވަރަށް އެއްސިފައެއްގައި ހުންނަ މިމަހުގައި ހުންނަނީ ރަތްމުށި ކުލައެވެ.
މަހުގައި ހުންނަ ދިގުރޮނގުތައް ރަތްމުށިކުލާގައި ހުރެފައި، ދެރޮނގު ދޭތެރެ ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ