...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުން
ނ.
(1) ކަމަކަށް ހިތުގައި އުފެދޭ ދަހިވެތިކަން.
(2) (މ) ހިތްކިޔުން.
(3) ޝަހްވާނީބޭނުން.
(4) (ގ) މަނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަވާނަފުސު . ހިރުވުން . ހިތް . ހިތްބަންޑުންކުރުން . ހިތްކިޔުން . ހިތްވުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހީލި . ހީލިއެރުން . ހުބެސުނބެ . ހެނދުވުން . ހެއްލުން . ހެދުން . ހެޔޮވުން . ހޯޖާ . ހޯޖާވުން . ނަކަސްތެޅުން . ނުހިކޭފާރު . ބަނޑުކެނޑުން . ބޫތު . ބޫތުކެއުން . ބޫތުގަތުން . ބޭނުންފުއްދުން . ބޭނުންވުން . ކަންހިމުން . ކަޅިއެރުން . ކަޅިއެޅުން . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކުލުނު . ކެހެނިއެރުން . އަންހެނުންނާއެޅުން . އަމިއްލައެދުން . އަތުންހެލުން . އަތުކުޅި . އަތުކުޅިކުޅުން . އާދި . އިރިއިރިލުން . އިޔާސްވުން . އުންމީދު . އުންމީދުކުރުން . އުއްމީދު . އެދުންކެނޑުން . އެދުންއައުން . އެދުންވެރިކަން . އެދުންޖެހުން . އެދޭ . އޮޑިމޯ . ވަރިއަށްގޮވުން . ވަރުހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ