...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުންވެރިކަން
ނއނ.
(1) އެދުމުގެއަސަރު ހިތުގައި އުފެދިފައިވާކަން.
(2) (ނ) ޝަހުވާނީ އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީލި . މަސްތު . މަސްތުވުން . ފޯރިއެރުން . ޝަހުވަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ