...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުންގަދަވުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ބޭނުން ބޮޑުވުން.
(2) ޗަހުވަނީ އެދުމުގެ އަސަރު ހިތުގައި މާބޮޑަށް ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ