...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުރުކަލޭގެ
ނ.
ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށުމީހާ . އެއްގަމުކަންތައް . އެއްގަމުކަލޭގެ . އެދުރުކަލޭގެ . މާބެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ