...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެދުރުލަވަ
ނ.
(1) ފަސްފިޔަވަޅު ބެރާއި، ސަމާގައި ޖަހާ ލަވައެވެ.
(2) ސަމާތާރަ ފަށާން ޖަހާލަވަ.
ސަމާތާރައިގައި ދަންފަޅި ބަލައިގަންނަ މީހުން އައިސް ފުރަތަމަ ޖަހާނީވެސް މިލަވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެދުރުދަނޑިވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ