...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތި
ނ.
(1) ޖިސްމާނީ ތަކެތި.
(2) ނަންނޭނގޭ.
(3) އިންސާނުން ފިޔަވައި ދެންހެއްދެވިހައި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް އޭގެ ނަމުން ނުބުނެ ކިޔާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނާހިނދުން . ހަން . ހަންމުށި . ހަންފޮޅުން . ހަރު . ހަރުގަނޑު . ހައި . ހަވަކާރަ . ހަތިފަށް . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހާ . ހާނީއްކަ . ހާނީއްކަވުން . ހާރަން . ހާރިހި . ހާކާލާފަތް . ހާމަސް . ހިނގަހަލި . ހިންމި . ހިކާދުރުކުރި . ހިތިދަމުއި . ހިލަ . ހީލި . ހުންގާނުހިފުން . ހުރަސް . ހުރާގޭތަފާ . ހުޅު . ހޫރާލި . ހޭރި . ހޭރިޖެހުން . ހޮޅި . ހޮވާކެއުން . ހޯދަރު . ނަރުކޮއްޓި . ނަބާޒުހަކުރު . ނަމޫނާ . ނަތު . ނަޓުއެޅުން . ނިންދަވާލުން . ނިވާފަތް . ނިދަނި . ނިގާރަން . ނީރު . ނީލަންނެގުން . ނުއިބޭސް . ނެރުއެތިގަނޑު . ރަހުނު . ރަންބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ