...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތިފަހަރު
ނ.
(1) ޖަހާބޮނޑި.
(2) ޖަހާން އެއްލާ އެއްލުން.
(3) ހެވިކަމުގައި ކަނޑީން ޖަހާން މަޅައިގަންނަ މަޅައިގަތުން.
(4) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބޭ ދެރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭތަފާ . ބޮނޑި . ކަޑަކަ . ކަޑަކައެއްލުން . ކަޑަކަޖެހުން . އެތިފަހަރުއެރުން . މަރުއެތިފަހަރު . ތަފާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ