...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތިގަނޑު
ނ.
(1) ލަކުޑިގަނޑު.
(2) ބޮޑުއެއްޗަކަށް ކިޔާގޮތެއް.
(3) އެތި މިބަސް ދެރަކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައި . ހަވަކާރަ . ހިންމި . ހީލި . ހުންގާނުހިފުން . ހޭރި . ހޭރިޖެހުން . ހޯދަރު . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބަނާތުގަނޑު . ބިންތެޅި . ބޯދޮށް . ކަނޑުވުން . ކަޅިހިއަބު . ކަމަޅި . ކަފަގަނޑު . ކަފިހިމަސް . ކިރުނު . ކުރެދި . ކޮޅަލި . އައިލަމަހުރޮނޑު . އައްޓަމަސް . އާވިކެއްކުން . އުއިކެނޑުން . އޮއިވާލި . އޮއިމަސް . ފެންޖެހުން . ތަށިމުށިގަނޑު . ތަންގަނޑޮ . ތައްގަނޑޮ . ތަތުންދަނޑިޖެހުން . ތަލިޔާމާރު . ތާންޖެހުން . ތިމަރަވައި . ތިލަގަނޑު . ތެތްބާލާނެފަދަވެސް ނެތުން . ގަނޑުރަން . ގަނޑުރިހި . ގަނޑުލެއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ