...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތީ
ނ.
(ތ) (1) އޭނާ.
(2) މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުކެނޑި . ހޫފަތި . ރަންމަތީލުން . ރާހުތުމަޑު . ބިސް . ބިސްވިއްސުން . ބުރަކިޖެއްސުން . ޅަފީ . އުނގު . ވަތުކެހި . ފަނޯތްގޮވުން . ދުންފަތުދިޔަ . ލާހިންގުން . ޒުއްރިއްޔާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ