...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތުމައު
ނ.
ރުއްރުކު އެތްފޮޅޭއިރު ވައްގަނޑުގައި ހުންނަމައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައިވައް . ރުކުމާ . އެތުމާ . ވައް . ވައްގަނޑު . ގޮށްމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ