...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތުމަދު
ނ.
ދިވެހިބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތާރުކުގެ އެތުގެ އެތެރޭގައި، އިހާގަނޑާ ގުޅިފައި އަޑީގައި އޮންނަ ބައެވެ.
މިހުންނާނީ، ކުދިކުދިކޮށް ކޮށައި އަވީލައި ހިއްކައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ