...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެހޫލު
ނ.
ހޫލައިގެ އެތެރެޔާ ދިމާވާ ނަކަތްތައް.
ހޫލައަކީ، ނަކަތް ހިމަނާން ގެންގުޅޭ ތާވަލެކެވެ.
މިއޮންނާނީ ޑަބްލިޔޫ އަކުރެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ