...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެކޮއިލު
ނ.
(1) އިހުގައި ފުރަމާލޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ގަނޑުވަރަށް ހިމެނޭ ހިސާބު.
(2) ބޮޑުގަނޑުވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ބަދިގޭމީހުން . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކިލެގެބުރުޒު . ކުދިބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ