...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެވަރި
ނ.
(1) އަތޮޅެއްގެ ތެރެ.
(2) ސްވޭސް ކެނެލުން އިރުމަތި އޭޝިޔާއާއެކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުކަނޑު . ކަނޑު . ފޯބޮޑުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ