...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެފުށް
ނ.
(1) އެތެރެ ފަރާތް.
(2) މަޖާޒު:
އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ޙަޤީޤަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ބަތާނަފުށް . ވަރިފުށް . މޫނުކަޅު . މޫނުކަޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ