...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތެރެގެ
ނ.
(1) ދިވެހިގޭގޭގެ ހުޅަނގުބައި.
(2) އުތުރު އެނދު ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުޅިގެ . އެތެރެގެކޮޅު . މާވަޅަގެއާ . މާވައްގެ . މާވަލްގެ . މެދުބިތް . މެދުއެތެރެގެ . މެދުއޮޅި . މެދުފެލާގަޑަ . މެދުދޮރު . ގޭއަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ