...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތް
ނ.
(1) ރުކުގައި ނުފޮޅި ހުންނަ މާގަނޑު.
މިހުންނަނީ ބޯތޮށިގަނޑެއް ލެވިފައެވެ.
(2) އެއްގަމުގައި އުޅޭ ހަތަރެސްފައިޖެހި ބިޔަ މަންމަލި ޖަނަވާރެއް.
މިޖަނަވާރުގައި ދިގު ހޮނޑަކާއި ބޮޑުދެކަންފަތް ހުރެއެވެ.
އަދި ވަރަށް ދިގު ދެދަތް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީލަގެރިއެތް . ރާވަޅި . ރުއްމެންނުން . ކަންފަތި . ކުނަހަނގާލިގަނޑު . އަންބާރި . އަންބާރިއެރުވުން . އެބަދި . އެތުމައު . އެތްތެޅި . ވާހިކޮށުން . މަންނުން . މަތީނަރު . މަތީނެރު . މަތީބައިން . މާތަން . ފޮޓޯސާފުކުރާބޭސް . ދަށްނަރު . ދަޅެބުރި . ދިވެލި . ތާރުކުރާ . ލަންބައިން . ގަނަންގަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ