...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެތްތެޅި
ނ.
އެތްކުރުމަށްޓަކައި އެތުގެ ބޯކަނޑާފައި އެތުގެ ކޮޅުގައި ތަޅަން ގެންގުޅޭ ކުރެދިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ