...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލަންގަލަން
ރަން ދާންދޭ.
ފަހުންމިއަންނަ ދެސުއާލަށް ފިލަންދިޔަ ކުދިން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.
ދެންއެއިލޮށީން ނުޖެހި މުނިކައިރިއަށް އާދެވުނު ކުއްޖަކު މޮޅުވީއެވެ.
މިކުއްޖާ އައިސް މުނިގައިގައި އަތްލާފައި "މުންޏޯތް" މިހެން ގޮވާން ވާނެއެވެ.
އިލޮށި ޖެހިއްޖެނަމަ ކަތިލެވުނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނޑި . ކަތިލުން . އަލީލާން . މާމުއްޓޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ