...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލި
ނ.
(ބދ) (1) ކަނޑި.
(2) ހަރުގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސާނޯޓް . ރާރޮހި . ބަރު . ބައިން . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ކަނބޯ . ކަންފަތް . ކަދާމާލި . ކާތަށްޓަށްވެލިއެޅުން . ކުނަމެހި . ކުރިއޮއްސުން . ކުޑަދޫ . އެވަރުން . އޮފިއެލޭގަސް . ވާން . ވާވޮށިވެލާ . ވިހޭފަށް . މަހި . މިލައިމޯޅިވުން . މެހެލަ . ދަންޖެހުން . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ދޭމީހާދިނަސް ކާމީހާވާނީ ބަލައިގެންކާށެވެ . ތެޅާ . ގިރުނބާދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ