...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލުން
ަރުވެފައި، އަނެއްކޮޅުތިރިއަށް ވީއްލިފައި އޮތުން.
(2) ގަސްގަހުގެ ގޮފީގެ ކުރީކޮޅު ހުންނަންވީ ވަރަށްވުރެން ތިރިއަށްޖެހިފައި އޮތުން.
(3) ތެދަށް އޮންނަންވީ އެއްޗެއްގެބައެއް އޮންނާންވީ ވަރަށްވުރެ ތިރިޔަށް ޖެހިފައި އޮތުން.
(4) މަޖާޒު:
ނާކާމިޔާބުވެގެން ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިޅިހެދުން . ބޮލުރޮދިކެނޑުން . ކަރުއެލުން . ކޮތަޅުހެދުން . މޫޑުން . މޯޅިވުން . ފެންބަރުކެއުން . ފޯރިކެނޑުން . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ