...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލުވުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ވާޖަހައި ބިމުގައި ނުޖެހި ހުންނާނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުގައިއެޅުން . އޮލޮވުން . ވަޅިފަންކޮށުން . ވޮށްއެރުވުން . ފޮތިގަނޑުދެމުން . ތަޅުދަނޑިއެޅުން . ޓައީއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ