...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލްމެނިއަމް
ނ.
ރިހިކުލައެއްގައި ހުންނަ ލުއި މަޑު މަޢުދަނެއް، މިއީ، ގެވެހި ކަންވާރު ހެދުމަށާއި ޢިމާރާތުގެ ބިއްބިތާއި ދޮރުތައް ހަދަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިދަވާދު . ރޭލުފަށް . ވެލިފޮތި . ގިރިޓީދަވާދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ