...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެލްމެނިޔަމް
ނ.
ކަންވާރު ހަދާފައި ހުންނަ މަޢުދަނީ އެއްޗެއް.
ދިވެހީން މިޔަށް ޒިންކުވެސް ކިޔައެވެ.
މިއިން ހަދާފައި ހުންނަ ތެލިބުރިއާއި ސައިކުރާ ވަރަށްގިނައިން ގެންގުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހި . އެލްމެނިޔާ . ސިލްވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ