...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެގާރަ
ނ.
(1) އެއްދިހައެކެއް.
(2) 11.
(3) ދިހައަކާއި ބާރައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
(4) އެކޮޅަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޮވެމްބަރ . ބާރަ . އެކޮޅަހެއް . އެކޮޅަސް . ވިއަނި . ފ . ފަޅިހަނދު . ފަސްފުޅިކިޔެވުން . ފަސްފުޅިދުމާދިއުން . ފާފު . ފުރަ . ފުރަނަކަތް . ދަންބެރު . ދަންބެރުޖެހުން . ދަންބެރެއްހައިއިރު . ދިހައެއް . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ގަނޑުމާލޫދު . ގުލާމު . ޒުލްޤަޢިދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ