...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެގްރީމެންޓް
ނ.
(1) ދެމީހަކު ނުވަތަ ދެބަޔަކު ނުވަތަ ދެދައުލަތެއް ކަމަކާމެދު އެއްބަސްވެފައި ލިޔެ ދެފަރާތުން ސޮއިކުރާ ލިޔުން.
(2) މުޢާހަދާ.
(3) އިޤްރާރުނާމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޤްރާރުނާމާ . މުޢާހަދާ . މުޢާހަދާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ