...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސެންސު
ނ.
ގަސްގަހާގެއްސާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކުން ނަަރަގެއް.
މިބޭނުންކުރަނީ ބައެއް ފޮނިކާއެއްޗެހީގެ ރަހަމީރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެނީލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ