...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސް
ނ.
(1) ގަހަނާއާއި އެފަދަ އެހެން ތަކެތީގައި ޖަހާން ކޮށައި އޮފުއަރުވާފައި ހުންނަ ޖަވާހިރު ނުވަތަ ހިލަ ނުވަތަ މިފަދަަ އެއްޗެހި.
(2) އިންސާނުންނާއި ޙައިވާނުންގެ ލޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ށ . ރަވަ . ރަވާބީނާ . ރޫސީވިލާތް . ބޮޑުއެސްމާ . ކަޅިޖެހުން . ކުރެވި . ކުލަނބު . ކެއުޅަން . އަނގޮޓި . އެހިވަޅު . އެހެ . އެސްމައުކޮޅު . އެސްމާ . އެސްމާކޮޅު . އެސްމަލެ . އެސްފިނޮޅު . އެސްފިންނާ . އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން . އެސްފީނާވުން . އެސްދަރު . އޮށްބޭސް . ވި . މަތީބޮނޑި . މާވައް . މާވަތް . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މުފަރަދުބޭސް . މުތެ . މެއްލޯއެޑުން . ފިޔަރެސް އެރުވުން . ދިޔަދޮވި . ތިރިފާލައީ . ތޮނޮ . ތޮނޮޖެހުން . ތޮޅޭކަތުރު . ތޮޑަ . ތޮޑަޖެހުން . ލޮލެވަޑެ . ސައްބުލަނގިރި . ސިރީމުތައިރެސްލޯކަ . ސުވޭހުގޮށް . ޗާބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ