...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްވަޅު
ނ.
ހުދުހަމުގައި އުފެދޭ ބައްޔެއް.
މިބަލި ހުންނާނީ ވައްކޮށް، ހަރުކޮށް، އެތެރެޔަށް ގޮނޑިލާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެހިވަޅު . ތޮޅޭކަތުރު . ލޮލެވަޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ