...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްމައު
ފަތިކޮށް، އެއްފަރާތަށް ކުޑަ ފުއްޕުމެއް ލައިފައި އަދި އެފުއްޕުމާ ދިމާއިން އަނެއްފަރާތުގައި ކުޑަ އަޑިކަމެއް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ހަރު އެއްޗެއް.
މީގެ ކައިރިފަށުގައި ދެފަޅި ތަތްކޮށްފައި ހުންނަ ކަހަލަ ގޮތެއް ހުންނާނެއެވެ.
މި ގޭނީމާ ތެރަސްކަންވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެސްމާ . އެސްމާކޮޅު . އެސްމަލެ . ތިރިފާލައީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ