...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްމައުކޮޅު
ނ.
ހަމުގައި ނަގާ ބައްޔެއް.
މިއީ އެސްމަލެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ފޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެސްމާކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ