...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްފިންނާ
ނ.
(1) އެސްފީނާ.
(2) ބައެއް މީހުންގެ ދުލުގައި ނުވަތަ ލޮލުގައި ހުންނަ އަނެކައްޗަކަށް ގެއްލުންދޭ ބާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ