...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްފިޔަ
ނ.
ލޮލުގެ ރަވައިގައި ފަޅައިފައި ހުންނަ އިސްތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަވަ . ކަޅިޖެހުން . ކުރެވި . އެސްދަރު . މަތީބޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ